வியாழன், 23 ஜூலை, 2020

ஆஸ்திரேலியா திறந்த வெளி கடை... விற்பனையாளர் கிடையாது .

Dhinakaran Chelliah : இது ஒரு திறந்த வெளிக் கடை.
உரிமையாளர் யாரும் இல்லாத கடை இது.தங்களது விவசாயப் பண்ணைக்கு முன்பாக இத்தகைய கடைகள் இருப்பது ஆஸ்திரேலியாவில் வாடிக்கை..
ஆரஞ்சு பழங்கள், முட்டை, எழுமிச்சை, தேன் என பண்ணையின் விளை பொருட்களை விற்பனைக்கு வைத்திருப்பர். பொருளுக்கான விலையை சிறு அட்டைகளில் எழுதி வைத்திருப்பார்கள்.
விருப்பமுள்ளவர்கள் பொருளை எடுத்துக் கொண்டு உரிய பணத்தை அங்குள்ள சிறு பெட்டியில் போட்டுவிட்டுச் செல்லலாம். மனிதமும், சக மனிதனிடம் உள்ள நம்பிக்கையும் மட்டுமே இந்த வியாபாரத்தின் ஆதாரம்.

கருத்துகள் இல்லை: