அமெரிக்காவில் மின்னசோட்டா பல்கலைக் கழகத்தின் மருத்துவமனை, நோயாளிகளை கந்து வட்டிக்காரன் போல கொடுமைப் படுத்தியுள்ளது.“ஒரு நோயாளி மாரடைப்புக்கான அறிகுறிகளால் துன்புற்றுக் கொண்டிருந்த போது அவருக்கு உதவி செய்வதற்கு பதிலாக அன்றைய கட்டணமாக $672 அவர் கட்ட வேண்டும் என்பதாக ஒரு மருத்துவமனை ஊழியர் அவரிடம் சொன்னார்” என்பது மாநில தலைமை அரசு வழக்கறிஞர் லோரி ஸ்வான்சன் மேற்பார்வையில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆய்வறிக்கையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த மருத்துவமனை நோயாளிகளிடமிருந்து மருத்துவக் கட்டணங்களை வசூலிக்கும் பொறுப்பை அக்ரிட்டிவ் ஹெல்த் என்ற கடன் வசூல் நிறுவனத்திடம் ஒப்படைத்திருந்தது. பணம் வசூலிக்கும் ஊழியர்களுக்கு நோயாளிகளின் நோய்கள் பற்றிய விபரங்கள் தெரிந்திருக்கக் கூடாது என்ற விதியை மீறி, அக்ரிட்டிவ் ஹெல்த்துடன் சேர்ந்து மருத்துவமனை ‘நிலுவைகளை செலுத்தா விட்டால் சிகிச்சை மறுக்கப்படும்’ என்று நோயாளிகள் மிரட்டியுள்ளது.