செவ்வாய், 19 ஏப்ரல், 2016

சமணர்களின் மகாவீரர் அவதார தினம் Mahavir Jayanti holiday now on April 19 -

Mahavir Jayanti 2016 Mahavir Jayanti is observed by Jains as birth anniversary of sage Mahavir. Mahavir, also known as Vardhamana, established core tenets of Jainism. Mahavir was the 24th and the last Jain sage. Mahavir was born on thirteenth day of the rising moon of Chaitra month (which was Trayodashi Tithi during Shukla Paksha of Chaitra month). Mahavir was born during 599 B.C. and disappeared in 527 B.C. at the age of 72. Mahavir was born at Kundalagrama which is situated under Vaishali district in Bihar.
மகாவீரர் ஜெயந்தியை ஒட்டி, ஆளுநர் கே.ரோசய்யா வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, திங்கள்கிழமை அவர் வெளியிட்ட வாழ்த்துச் செய்தி:
சமணர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். உண்மை, சகிப்பித்தன்மை, அமைதி ஆகியவற்றின் வழிநின்று வாழ்வதுடன், அமைதியான, மகிழ்ச்சியான வாழ்வுக்கு வழி செய்யும் அகிம்சையை பின்பற்றி உறுதி ஏற்போம் Latest research and excavation at Mohenjodaro and Harappa has shown that Jainism existed before five thousands year ago, even though Jains believe it to be eternal. "There is truth in the Jaina idea that their religion goes back to a remote antiquity, the antiquity in question being that of the pre-Aryan, so called Dravidian illuminated by the discovery of a series of great late stone-age cities in Indus valley, dating from third and perhaps even fourth millennium B. C." 1 Claims of Eternity Naturally the followers of every religious faith proclaim their religion as having its source in antiquity and Jainas are no exception to this. The traditions and the legendary accounts prove the existence of Jainism as eternal. Jainism is revealed again and again in every cyclic period of the universe by forty-eight Tirthankaras (twenty-four in each half cycle).www.prearyan.blogspot.com

கருத்துகள் இல்லை: