வியாழன், 10 அக்டோபர், 2019

சீன அதிபர் ஜீ ஜின்பிங் ஐ தமிழகம் வரவேற்கிறது!

Chozha Rajan எச்சரிக்கை தோழர்களே... #回到莫迪 என்ற சீன வார்த்தைகள்
மோடிக்கு ஆதரவு என்ற அர்த்தத்தையே கொடுக்கின்றன...
சீன அதிபருக்கும் சீன ஊடகங்களுக்கும் ஆங்கிலம் தெரியும் .. சீன அதிபருக்கு வாழ்த்தும் வரவேற்பும் ஆங்கிலத்திலேயே அளியுங்கள்!
சீன அதிபருக்கு வாழ்த்துக்கள்..
 மோடிக்கு அல்ல என்பது தெளிவாக புரியும் படி உரக்க ஒலிக்கட்டும் . சமுக வலையிலும் அது .உலாவட்டும் .. அது உரிய கவனத்தை பெறும்!

கருத்துகள் இல்லை: