வெள்ளி, 4 டிசம்பர், 2015

பொது ஆப்பிரிக்க பாஸ்போர்ட் விரைவில்....ஆபிரிக்கா முழுவதும் ஒரே விசா போதும் ...

அனைத்து ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் உள்ள அனைத்து ஆப்பிரிக்க குடிமக்கள் ஒரு ஆப்பிரிக்க பாஸ்போர்ட் மற்றும் விசா ஒழித்தல் அறிமுகம்
;ஆபிரிக்க ஒன்றியம் ஆபிரிக்கா விரைவில் ஆபிரிக்க ஒன்றியத்தின் நிகழ்ச்சி நிரல் 2063 ஒரு பகுதியாக ஒரு ஆப்பிரிக்க பாஸ்போர்ட் அறிமுகம் எல்லைக்கோடில்லாத ஆக முடியும் என்று கூறினார். இந்த சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி குடிமக்கள் மற்றும் பொருட்களை இயக்கத்தின் மேம்படுத்தலாம்.அரசியல் விவகாரங்களுக்கான ஏயூ ஆணையர் டாக்டர் ஆயிஷா அப்துல்லாஹியும், ஆபிரிக்கா விரைவில் எல்லைகள் இல்லாமல் ஆக முடியும் மற்றும் ஒரு ஒற்றை ஆப்பிரிக்க பாஸ்போர்ட் திட்டம் நடந்து வருகிறது என்று தெரிவித்தார்.ஆப்பிரிக்க மற்ற ஆபிரிக்க நாடுகள் அணுக ஒரு விசா தேவையில்லை. பொருட்களை சுதந்திர வர்த்தக இருக்கும், "மேலே டாக்டர் அப்துல்லாஹ் #Africities கூறினார்.


"நாங்கள் அத்தகைய ஆபிரிக்கர்கள் அனைத்து ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் சுதந்திரமாக செல்ல முடியும் என்பதை உறுதி செய்ய ஒரு ஆப்பிரிக்க பாஸ்போர்ட் அறிமுகம் என்று தலைமை திட்டங்கள், அடையாளம் கண்டுள்ளோம்," டாக்டர் அப்துல்லாஹ் சேர்க்கிறது.

ஒரு ஆப்பிரிக்க பாஸ்போர்ட் நிறுவுதல் ஏயூ நிகழ்ச்சி நிரல் 2063 முதல் 10 ஆண்டுகளில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் திட்டங்கள் ஒன்றாகும். இந்த திட்டம் அது உள்-ஆபிரிக்க வணிக மேம்படுத்த மற்றும் உறுப்பினர் நாடுகள் இடையே பொருட்களை இயக்கத்தை எளிதாக்கும் நோக்கம், கடந்த ஆண்டு ஒப்புக் கொண்டார்.

ஆப்பிரிக்க அபிவிருத்தி வங்கி (AfDB) படி, "ஏயூ பார்வை ஒரு ஆப்பிரிக்க பாஸ்போர்ட் அறிமுகப்படுத்த மற்றும் அனைத்து நாடுகளிலும் ஆபிரிக்க குடிமக்கள் விசா தேவை ஒழிக்கும் நடவடிக்கை ஒரு அழைப்பு மூலம் பொருந்தும் 2018 ஆம் ஆண்டு ஆப்பிரிக்க ".

இதற்கிடையில், ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி கொள்கை சீர்திருத்தங்கள் ஓட்ட ", நோக்கமாக கொண்ட வெளிப்படைத்தன்மை / தங்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட விசா ஆட்சிகளின் அளவில் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இடத்தில்" முதல் முதல் ஆப்ரிக்கா விசா குறியீட்டு எண் ", இறுதி வடிவம் ஆபிரிக்கா முழுவதும் விசாக்கள், விசா நடைமுறைகளை எளிமைப்படுத்தும் மற்றும் "சாதகமான எதிரெதிர் ஊக்குவிக்க.

கருத்துகள் இல்லை: