வெள்ளி, 20 நவம்பர், 2015

மாலி ஓட்டலில் இருந்து 80 பணய கைதிகள் விடுவிப்பு மீதி 90 பேரின் நிலை...?


மாலி பமாகோயில் உள்ள ராடிசன் புளு ஓட்டலில் புகுந்து 170 பேரை பணய கைதிகளாக பிடித்து வைத்தனர். ராணுவ வீரர்கள் தீவிரவாதிகளுடன் சண்டையிட்டு 80 பணய கைதிகள் மீட்டனர் தகவல்கள் என தெரிவிக்கின்றன.

கருத்துகள் இல்லை: