திங்கள், 14 டிசம்பர், 2020

தமிழ்நாட்டின் மொத்த மக்கள் தொகை - 18 கோடி ????? ஜாதிகளின் கணக்கெடுப்பு அலப்பறை

Kandasamy Mariyappan : · செட்டியார்கள் 2 கோடி வன்னியர்கள் 2.5 கோடி
தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் 2 கோடி
வேளாளர்கள் 2 கோடி கோடி
முக்குலத்தோர்கள் 1.5 கோடி
கோனார்கள், முத்திரையர்கள் 1 கோடி
நாடார்கள் 1 கோடி
ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் 0.5 கோடி
நாயுடுகள், ரெட்டிகள், நாயர்கள் 1 கோடி
பார்ப்பணர்கள் 0.5 கோடி
வடக்கத்தியர்கள் 0.5 கோடி
இசுலாமியர்கள் 1 கோடி
கிறித்துவர்கள் 1 கோடி
சௌராஷ்ட்டிரா, சமணர்கள் 1 கோடி
அவர்கள், இவர்கள், எவர்கள்- 0.5 கோடி
தமிழ்நாட்டின் மொத்த மக்கள் தொகை - 18 கோடி வருதே!!!
இவ்வளவு மக்களுக்கு, இடஒதுக்கீட்டுக்கு எங்க போவாறு நம்ம மொதலமைச்சரு!!!

கருத்துகள் இல்லை: