வெள்ளி, 18 ஜனவரி, 2019

சங்கர மடமும் சமத்துவமாம்? . ஜாதி தேசத்தின் ஜாதி வழிபாடு .. உலகம் சிரிக்கிறது!

பொன்.ராதா கீழே . சு சாமி மேலே ஜாதி ஜாதி 
அர்ஜுன் சம்பத்து கீழே .எச்சை ராஜா மேலே .ஜாதி ஜாதி
Devi Somasundaram : பேரு சமத்துவ பொங்கலாம்  இந்தியாவின் உச்ச மதிப்பு
கொண்ட நீதிமன்ற நீதிபதி தரைல உட்கார்ந்து இருப்பதும். கொலைகேஸ்ல மாட்டின குற்றவாளி சிம்மாசனம் போட்டு அமர்ந்து இருப்பதும் தான் சமத்துவமா .. .சாதியும் மதமும் எத்தனை அநீதி யானதுன்னு புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்லன்னா கிருஷ்ணசாமிகளும் அர்ஜுன் சம்பத்களும் தங்கள் பரம்பரை வாரிசு அடிமைதனத்தோடு வாழ்ந்து சாகவேண்டியது தான்

கருத்துகள் இல்லை: