வெள்ளி, 18 நவம்பர், 2022

பாலியல் இன்பத்தை அனுபவிக்க வாழ்நாள் முழுவதும் உரிமை உண்டு - சீமா ஆனந்த்

bbc : பாலியல் கல்வியாளர் சீமா ஆனந்த், வயதான பிறகு உடல் உறவு மற்றும் பெண்களின் பாலியல் இன்பம் தொடர்பான விஷயங்களில் இருக்கும் கட்டுப்பாடுகளை உடைப்பதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளார்.

கருத்துகள் இல்லை: