சனி, 19 நவம்பர், 2022

எம்.ஜி.ஆரின் ஆளுமை வெளிப்பட்ட நிகழ்வுகளின் கதை - வரலாறு முக்கியம் அமைச்சரே

ஆதனூர் சோழன் : எம்.ஜி.ஆரைப் பற்றிய கதைகளின் உண்மையை அம்பலப்படுத்தும் முயற்சி... கடந்த கால வரலாறு மிகவும் முக்கியம். சில கட்டமைக்கப்பட்ட கதைகளை கட்டுடைக்கும் வீடியோ

கருத்துகள் இல்லை: