சனி, 28 டிசம்பர், 2013

நித்தியானந்தாவையும் ரஞ்சிதாவையும் மறைந்த மா ஆனந்தமாயியின் ஆத்மா மன்னிக்கட்டும்

தற்போது நடிகை ரஞ்சிதா மா ஆனந்தமையி என்ற புது பெயரை சூடிகொண்டுள்ளார் . மறைந்த மா ஆனந்தமாயியின் பெயரை நித்தியானந்தா உள்ளது கொடுமையாகும்


Sri Anandamayi Ma (Bengali: শ্রী আনন্দময়ী মা) (30 April 1896 - 27 August 1982) was an Indian saint from Bengal. Swami Sivananda (Divine Life Society) described her as "the most perfect flower the Indian soil has produced."[2] Precognition, healing and other miracles were attributed to her by her followers.[3] Paramhansa Yogananda translates Anandamayi as "joy-permeated". This name was given to her by her devotees in the 1920s to describe what they saw as her habitual state of divine joy and bliss.
en.wikipedia.org/wiki/Anandamayi_Ma


தற்போது நடிகை ரஞ்சிதா மா ஆனந்தமையி என்ற புது பெயரை சூடிகொண்டுள்ளார் . மறைந்த மா ஆனந்தமாயியின் பெயரை நித்தியானந்தா  உள்ளது  கொடுமையாகும் சுவாமி நிதியானந்தாவையும் நடிகை ரஞ்சிதாவையும் மறைந்த மா ஆனந்தமாயியின் ஆத்மா மன்னிக்கட்டும் 

கருத்துகள் இல்லை: