வியாழன், 26 செப்டம்பர், 2013

அடிமைகள் கூட்டணி ! அங்கும் நமக்கு வாய்த்த அடிமைகள் வழிபாடு !கருத்துகள் இல்லை: